Goede doelen

Goede doel 2021

Dit jaar staat Art Laren in het teken van het project voor de bouw en inrichting van twee klaslokalen (vijfde en zesde klas) voor de Primary School in Timau in  Kenya.

Er zitten daar, wegens de beperkte ruimte 60 tot 70 kinderen in de klas. Het onderwijs kan daar beter indien de klassen gesplitst kunnen worden. De school heeft daarvoor een bedrag van € 25.000 nodig.

Goede doel 2019

In 2019 heeft Art Laren € 20.000,- opgehaald voor Energy4All. Deze stichting zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten te ondersteunen en te versnellen.

Nu krijgen kinderen bij de diagnose nog het vreselijke bericht dat er geen enkel medicijn is tegen de ziekte. Dat moet veranderen. Daarom levert Stichting Energy4All al dertien jaar financiële bijdragen voor de continuering en versnelling van het onderzoek. Dat zal zo blijven tot het medicijn er is.


Goede doel 2018

Het afgelopen jaar ging de netto-opbrengst van Art Laren naar projecten voor kinderen. Een groot deel daarvan is opnieuw besteed aan de verdere verbetering van het kinderhospitaal in Nangoma (Zambia), dat onder toezicht van de Nederlandse Mieke Huigen Stichting staat; ook de Wilde Ganzen hebben daar weer een substantieel bijdrage aan toegevoegd.


Goede doel 2017

In 2017 heeft de 22ste editie van Art Laren € 15.000,- voor de organisatie KidsRights voor een project op het gebied van meisjesonderwijs in Pakistan en € 25.000,- voor het kinderhospitaal in Nangamo in Zambia van de Mieke Huigen Stichting.


Goede doel 2016

In 2016 heeft de 21ste editie van Art Laren circa € 20.500,00 opgebracht. Na de verhogingsfactor van De Wilde Ganzen wordt dat circa € 30.750,00 ten bate van de Mieke Huigen Stichting.


Goede doel 2015

De 20e editie van de openlucht kunstbeurs Art Laren heeft het mooie resultaat van € 38.823 opgeleverd. Na de verhogingsfactor 1,5 van de Wilde Ganzen kan een totaalbedrag van € 58.235 worden overgemaakt aan de Port Reitz School in Mombasa (Kenia). Hiermee wordt de restauratie van de daken op de gebouwen in de zomervakantie afgerond.